Ova radionica je posvećeni našim vezama i odnosima koje gradeći sa sobom ptojektujemo i na svoje okruženje.Uvek smo u nekom odnosi sa nekim ili sa nečim i kroz razumevanje modela ponašanja možemo puno novog saznati o sebi. Radionica se radi u manjim grupama i takav rad je intimniji i otvoreniji. Program vodi Mirjana Stojadinović licencirani HYL trener Lujzinog programa i autor knjige Neka je komšijina krava živa i zdrava iz oblasti Savremene psihologije.

15.10.2015 u centru za lični razvoj i liderstvo Moć je u vama 18-21h. Radionica traje tri sata. Investicija je 3600,00. Prijava podrazumeva slanje imena, prezimena i datuma rođenja na naš mail ili na tel. 060 315 05 33, nakon čega dobijate dalje instrukcije.

S7304537

Na sledećem linku pročitajte jedan od Mirjanininh članaka sa odličnom temom.

Članak – „Zašto nam se ponavljaju neka iskustva u životu?“

Share This

Share This

Share this post with your friends!