program-mocDesetonedeljski studijski program MOĆ JE U VAMA je deo Heal Your Life programa koji je kreirala Lujza Hej. Sastoji se od deset povezanih radionica koje svakog pojedinca uvode u jedan sistematski i lagan, a u isto vreme veoma snažan proces transformacije.
Ovaj program je prošireno izdanje intenzivne dvodnevne radionice VOLITE SEBE-IZLEČITE SVOJ ŽIVOT. Sadrži sve što i dvodnevni program s tim što je dopunjen novim vežbama i tehnikama kao i „domaćim zadacima“.
Rad na sebi je celoživotni proces. Vi birate način kako rastete kao čovek. Ovo može biti odlična pokretačka energija za vas koji ste tek krenuli putem samospoznaje. Svi vi koji se već duže vreme bavite sobom na ovakav način, ovo je idealna prilika da osvestite puno toga novog o sebi i životu!
Studijski program je idealna prilika da se postepeno i u kraćim segmentima upoznate sa filozofijom Lujze Hej i uz to i sa samim sobom. Program je namenjen svima koji žele duži i postepeni rad na sebi i odlično je da u suštini traje 70 dana!
MOĆ JE U VAMA je ciklus radionica koje su odvojene na po nedelju dana i u trajanju od po 3 sata!
Lagano, jednostavno, u kontinuitetu, moćno i delotvorno! Šta god da očekujete od ovog programa, dobijate više!
Redovna cena po radionici je 2.500,00
Cena za članove je 2100,00
Cena za one koji unapred plate ceo program je 1.900,00 po radionici
Podaci za plaćanje:
Centar za edukaciju MOĆ JE U VAMA, ul. Vinogradska 6a, Beograd
žiro račun: 160-400151-95
Share This

Share This

Share this post with your friends!